МИНИСТРИТЕ БЕГААТ ОД СИНДИКАЛНА ТУЖБА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА

МИНИСТРИТЕ БЕГААТ ОД СИНДИКАЛНА ТУЖБА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Сојузот на синдикати на Ма- кедонија (ССМ) поднесе тужба против Владата за заштита од дискриминација во име на работниците, но на прво- то рочиште одржано на 3 февру- ари не се појави ниту еден од обвинетите -
ВРАБОТЕНИТЕ ЖЕНИ СЕ ПООБРАЗОВАНИ, НО ПОМАЛКУ ПЛАТЕНИ ОД МАЖИТЕ

ВРАБОТЕНИТЕ ЖЕНИ СЕ ПООБРАЗОВАНИ, НО ПОМАЛКУ ПЛАТЕНИ ОД МАЖИТЕ

Жените во Република Северна Македонија се соочуваат со длабоко вкоренета дискриминација, на која укажуваат и големите родови разлики во вработеноста:дури 59% е надвор од категоријата активна работна сила поради своите семејни обврски.
Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Сојузот на синдикати на Македонија иницираше преку протести и преку Економско-социјалниот совет, социјалните партнери прифатија, а Собранието неделата ја легализираше како неработен ден во Северна Македонија.