Savez slobodnih sindikata Slovenije je demokratska i nezavisna sindikalna konfederacija koja okuplja 23 granskih sindikata iz različitih (kako iz privatnog tako i javnog) sektora Slovenije. Reprezentativna je i najveća u Sloveniji, a kroz kolektivne pregovore i socijalni dijalog sa Vladom i poslodavcima štiti i proširuje prava radnika. Svojim članovima pruža pravnu i stručnu pomoć od 1990. kada je osnovana.  Od 1999. godine je članica Evropske konfederacije sindikata (EKS), a 2011. godine je inicirala formiranje Regionalnog sindikalnog saveta ,,Solidarnost”.

Predsednica Lidija Jerkič je na čelu ZSSS-a od 2017. godine.

https://www.zsss.si/

Sve povezane vesti: