Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) je osnovana 2007. godine kao izraz nezadovoljstva više granskih sindikata dotadašnjom politikom Saveza sindikata Crne Gore. Unija je od 2010. godine reprezentativna na nivou države Crne Gore i članica je Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR). Osnovna misija Unije je da Crna Gora postane država socijalne pravde i društvenog blagostanja za sve njene građane i građanke. Strukturu USSCG čini 14 granskih i strukovnih sindikata kao i 12 teritorijalnih povereništava. U okviru Unije su aktivne i sekcije mladih i žena kao i služba pravne pomoći.

Predsednik je Srđa Keković

https://usscg.me/

Sve povezane vesti: